GUGUŞTIUCUL
Streptopelia decaocto


 
RĂSPÂNDIRE
De la începutul secolului 20 s-a răspândit din S-E continentului pe aproape tot continentul. Se întâlneşte pe tot continentul cu excepţia sudului Spaniei, Portugalia şi nordul Scandinaviei.
 
DESCRIEREA SPECIEI
Penajul este cafeniu-cenuşiu cu penele aripilor cenuşiu-închis. Pe parte din spate a gâtului are un guler negru. Anvergura aripilor uneori atinge 45 cm. Picioarele scurte sunt portocalii iar ciocul este negru.
 
REPRODUCERE
Cuibăreşte în localităţi în cuiburi simple construite din crenguţe sau sârme plasate în copaci sau pe diverse platforme. Femela depune 2 ouă de 2-3 ori pe an. Se împerechează pe toată perioada anului.
 
ALIMENTAŢIA
Consumă grăunţe, muguri, mlădiţe sau chiar pâine.
 
VIAŢA SOCIALĂ
Este o specie gregară, stoluri mari putându-se forma în timpul iernii în apropierea surselor de hrană.
 
DURATA DE VIAŢĂ
Atât în captivitate cât şi în sălbăticie pot trăi până la 17 ani.