Today : 28.10.2020
   
M
T
W
T
F
S
S
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

A „CARPATZOO” pályázat zárókonferenciája - 2010. 08. 30-31.
01.09.2010


A „CARPATZOO” pályázat zárókonferenciája - 2010. 08. 30-31.

Az „Egy Kárpát-medencében élünk - a Szegedi Vadaspark és a Temesvári Állatkert látogatóbarát fejlesztése” pályázatot az Európai Unió támogatta a Magyarország - Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 – 2013 keretén belül.

A projekt kódja: HURO/0801/018

A konferencia első napja, 2010. 08. 30, hétfő.

Első napon a temesvári küldöttség két Kiskunsági védett területet, a Pusztaszer-i  és a Sándorfalva-i madárrezervátumot látogatta meg. Bemutatásra kerültek a védett terület víztükreinek védett madarai, mint például a sirályok (Larus malanocephalus, Larus ridibundus), szürkegém (Ardea cinerea), nagy kócsag (Egretta alba), kormorán (Phalacrocorax sp.), gólyák, valamint itt fészkelő vagy vonuló récék és ludak, az emlősök közül pedig a vidra. A rezervátumban megtekintett bemutató táblákról a résztvevők megtudhatták melyek a terület védett növényei és bemutatásra kerültek a halállomány legfontosabb fajai is.

A madarakat kilátókról és a víz partjáról tekinthették meg a résztvevők a rendelkezésükre bocsátott professzionális felszerelés segítségével, távcsövekkel és teleobjektívekkel ellátott távcsőből történt a vízi madarak megfigyelése.

A temesvári Polgármesteri Hivatal részéről a programon részt vettek: Adriana DEACONU – Európai Projektekért felelős tanácsos, Iudit BERE – SEMEREDI – Környezetvédelmi Hivatal tanácsosa és Alexandru GHIULAI  – Környezetvédelmi Hivatal tanácsosa.

A konferencia második napja, 2010. 08. 31, kedd

A Szegedi Vadaspark adott otthont a zárókonferencia rendezvényének. A konferrenciát Dr. SOLYMOS László, Szeged Város alpolgármestere nyitotta meg, őt követte Adriana DEACONU, a Temesvári Polgármesteri Hivatal részéről, majd VEPRIK Róbert a Szegedi Vadaspark igazgatója ismertette a CARPATZOO pályázat zárókonferenciájának programját.


A konferenciát megnyitó Alpolgármester Úr beszédében kihangsúlyozta a határon átnyúló pályázatok által lehívott európai támogatások fontosságát, amelyek különböző területeken valósultak meg a két testvérváros között. A felszólalók fontosnak találták kihangsúlyozni, a két testvérváros közös turisztikai fejlesztésére irányuló tevékenységeket, hiszen a Szegedi Vadaspark és a Temesvári Állatkert fontos turisztikai vonzópontnak számítanak és jelentős környezetvédelmi nevelési programokat  valósítanak meg.

A pályázat sikerességét az is bizonyítja, hogy a pályázatot megvalósító temesvári és szegedi csapat sikeresen együttműködött, úgy szakmai mint személyes téren is, ezt példázzák a tartós baráti szálak, amelyek a csapat tagjai között kialakultak.

Szeged Város Önkormányzatát a konferencián IGAZ Ágnes – Fejlesztési Igazgató és HORVATH Krisztián, valamint a pályázati csapat képviselték. A Szegedi Vadaspark és a Palicsi Állatkert (Szerbia) részéről igazgatók, szakemberek, környezeti neveléssel foglalkozó pedagógusok és a környezeti nevelési programokon résztvevő diákok voltak jelen.
 

A konferencián bemutatásra került előadásainak általános témái a turizmus, fesztiválszervezés, állatkertek fejlesztése Európai Uniós támogatásokon keresztül, környezetvédelmi nevelés és marketing az állatkerten belül voltak.
 


HERCZEG Tamás, a „Szegedi Szabadtéri Játékok” Iroda igazgatóhelyettese a „Szegedi Szabadtéri Játékok”-ról tartott előadást.Herczeg Tamás a gazdasági és művészeti eredmények tekintetében mutatta be a kulturális intézmény utóbbi évtizedeit 1980-tól napjainkig. A művészeti szférában országszerte modellértékűvé vált rendezvény sikerét boncolgatva, az igazgatóhelyettes statisztikákkal támasztotta alá a nemzetközivé vált Szabadtéri Játékok fontosságát és egyre növekvő népszerűségét.
 
 
TÓTH Károly a Juhász Gyula SZTE – Tanárképző Karának részéről Szeged Város turisztikai értékeiről beszélt. Az előadó bemutatta a város legfontosabb turisztikai látnivalóit, kulturális, művészeti és sport rendezvényeit és a turizmus jelentősségét gazdasági szempontból is Szeged város számára. A turisztikai szférában dolgozó szakemberek és önkéntesek jelentős része a Juhász Gyula SZTE – Tanárképző Karán végzettek közül kerül ki.
  
VEPRIK Róbert a Szegedi Vadaspark igazgatója a Szegedi Vadaspark látogatóbarát fejlesztéséről tartott érdekes előadást. Adatokkal számolt be az állatállomány bővítésével kapcsolatban, az évek során történő befektetésekről, amelyeket az önkormányzat segítségével és európai támogatások segítségével valósítottak meg. Hasznosak voltak a Palicsi Állatkerttel közösen lebonyolított
befektetések. Kihangsúlyozta, hogy az évek során fontos volt a Vadasparkban az állatok jólétének a biztosítása, valamint védett, veszélyeztetett fajok tartását, szaporítását célzó programok beindítása és fejlesztése. A Szegedi Vadaspark fontos célprogramjának tekinti a diákok és felnőttek környezeti nevelését.
Az igazgató úr bemutatta  a CARPATZOO pályázat során elkészült kifutókat – a farkas, aranysakál, vidra, valamint a Kárpát-medencei madarak kifutóit és beszélt az építkezés alatt álló zsiráf kifutóról, amely közelében egy emeletes, terasszal rendelkező vendéglőt terveznek, ahol a látogatók a zsiráfokkal egy szinten étkezhetnek majd.
 
ENDRÉDI Lajos a Szegedi Vadaspark állatálományáért felelős szakembere a Szegedi Vadaspark látogaitói véleményeiről készített kutatását mutatta be a konferencia résztvevőinek.
A kérdőív a látogatók véleménynyilvánítását célozta meg az intézménnyel kapcsolatban, amely értékelése során szervezési kérdések megoldására kerestek választ a park vezetői, információk elérhetőségéről – az internetes honlap fejlesztéséről, az állatállomány bővítéséről esett szó.
 
Dr. Mirko SINKOVICS a Palicsi Állatkert (Szerbia) igazgatója a palicsi állatkert turisztikai fejlesztéséről tartott előadást. Prezentációjában bemutatta Palics város történelmi nevezetességeit, az állatkert fontosságát kulturális és gazdasági szempontból. Az állatkert munkájában kiemelte az utóbbi évek fontosabb beruházásait, amelyek közül sok a Szegedi Vadasparkkal közösen valósult meg.
 


TÓTH Kinga – Enikő a CARPATZOO pályázat temesvári biológus szakembere a „Környezeti nevelés a Temesvári Állatkertben” címmel tartott előadását mutatta be a konferencián.
Elsősorbana pályázat során megvalósított tevékenységekről számolt be: az oktatási intézményekben tartott előadásokról, amelyek során bemutatásra kerültek az állatkert fajai, valamint a Kárpát-medence növény- és állatvilága. A zoopedagógia aktuális fontosságáról esett szó elsősorban, amely szemléletváltásra és tudatosságra neveli a gyerekeket. A konkrét tevékenységek iskolákban és az állatkertben zajlottak, a vetélkedőn résztvevő nyertes iskolák diákjai és tanárai szegedi jutalomkiránduláson vehettek részt. Az előadó kiemelte a pályázat során létrehozott honlap www.carpatzoo.ro és az állatkertben kihelyezett érintőgombos képernyők környezeti nevelési szemléletváltáshoz hozzájáruló fontosságát. A pályázat során megjelent szórólap és könyvecske nem csak az Állatkertet, hanem a 2 testvérváros turisztikai látnivalóit hivatott népszerűsíteni.
 


A szegedi konferenciát VEPRIK Róbert igazgató úr zárta, aki egy bemutató sétára kalauzolta el a konferencia résztvevőit, amely során a vendégek megnézhették a pályázat során elkészült farkas, aranysakál, vidra, valamint a Kárpát-medencei madarak kifutóit és az építkezés alatt álló zsiráf kifutót. 
A temesvári Polgármesteri Hivatal küldöttsége ezennel meghívta a Szegedi Vadaspark képviselőit Temesvárra, ahol megnézhetik a pályázat során létesített két vízfelületet az Állatkertben, amely elkészülése egy sikeres pályázat végét jelzi, de további sikeres közreműködést jósol a testvérvárosok állatkertjei között.

Back   Print


Latest environmental education activities in the previous days

01.09.2010 -  A „CARPATZOO” pályázat zárókonferenciája - 2010. 08. 30-31.
Az „Egy Kárpát-medencében élünk - a Szegedi Vadaspark és a Temesvári Állatkert látogatóbarát fejlesztése” pályázatot az Európai Unió támogatta a Magyarország - Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 – 2013 keretén belül. A projekt kódja: HURO/0801/018 zárókonferenciája - 2010. 08. 30-31.
more details »


27.05.2010 -  Ismeretterjesztő kirándulás Szegedre
Május 20.-án és május 27.-én vettek részt a Temesvári diákok a szegedi ismeretterjesztő kiránduláson
more details »


27.05.2010 -  Ismeretterjesztő kirándulás Szegedre
Május 20.-án és május 27.-én vettek részt a Temesvári diákok a szegedi ismeretterjesztő kiránduláson
more details »


13.05.2010 -  Ismeretterjesztő kirándulás Temesvárra
A két szakmai kiránduláson a Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és az Arany János Általános Iskola tanulói vettek részt tanári kísérettel.
more details »