CarpatZoo

Relocarea exemplarelor de leu (Panthera leo) de la Grădina Zoologică în Rezervaţia LIONSROCK din Africa de Sud
04.07.2012

                                                       COMUNICAT  DE  PRESĂ
 
În cursul  anului 2012, Direcţia de Mediu  prin Serviciul Avize Mediu Urban a făcut demersuri  în vederea soluţionării  situaţiei celor 3 exemplare de leu (Pantera leo) de la Grădina Zoologică Timişoara, în sensul asigurării bunăstării animalelor, potrivit prevederilor legislaţiei în domeniu.
Având în vedere faptul că habitatul acestora  este situat pe un teren aparţinând Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA – Direcţia Silvică Timiş, în afara perimetrului Grădinii Zoologice din Timişoara,  neinclus în circuitul de vizitare  şi neautorizat  de către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timiş,  Primăria Municipiului Timişoara a  demarat  procedurile de  realizare a unui schimb de teren cu Direcţia Silvică Timiş. Acest demers a fost justificat de faptul că o nouă amenajare a babitatului pentru lei, cu respectarea cerinţelor Ordinului nr.1798/2007 era posibilă doar după ce situaţia juridică a terenului ar fi fost  clară,  adică pe un teren care ar aparţine municipalităţii.
Din punct de vedere constructiv, pentru un număr de 2-4 exemplare din specia Panthera leo cu organizare socială de pereche sau grup, se impune o suprafaţă exterioară minimă de 500 mp, bazin şi suprafaţa interioară individuală minimă  de 40 mp.
Municipiul Timişoara îşi doreşte ca animalele sălbatice deţinute în colecţia  Grădinii Zoologice să trăiască o viaţă sănătoasă şi activă cât mai aproape de  habitatul natural.  Astfel, decizia de a reloca  felinele a fost justificată de dorinţa de asigurare a bunăstării,  noţiune care presupune un  cumul de cerinţe, care include pe lângă  asigurarea hranei de calitate şi a monitorizării sanitar-veterinare, şi  asigurarea unei stări fizice şi mentale sănătoase, viaţă socială, într-un cuvânt  deţinerea într-un habitat  natural care să asigure cerinţele biologice, fiziologice şi psihologice ale animalelor.
Având în vedere că schimbul de terenuri cu Direcţia Silvică Timiş nu  a fost rezolvată iar pentru că bunăstarea  leilor nu poate fi asigurată în actuala situaţie, Primăria Municipiului Timişoara a demarat procedurile pentru donarea lor către Asociaţia VIER PHOTEN ROMÂNIA în vederea relocării lor în Africa de Sud, toate cheltuielile  aferente acestor proceduri fiind acoperite de asociaţie.
Astfel, în cursul serii de 03.07.2012,  reprezentanţii Asociaţiei VIER PFOTEN ROMÂNIA, au procedat la îmbarcarea celor trei leoaice de la Grădina Zoologică Timişoara  în vederea transportării lor către  Zürich (Elveţia), urmând ca de aici, leii să fie transportaţi pe calea aerului către Africa de Sud în rezervaţia de la LIONSROCK,  cu respectarea cerinţelor administrative de transport internaţional de animale sălbatice vii, conform recomandărilor CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).
Rezervaţia LIONSROCK din Africa de Sud, cu o suprafaţă de 1.242 hectare,  specializată pentru  feline mari,  va asigura pentru cele trei leoaice habitate generoase,  în care  acestea să  se poată  manifesta potrivit comportamentului  lor natural,   cu asigurarea unor servicii  de  asistenţă de specialitate sanitar – veterinară la cele mai înalte standarde.
Primăria Municipiului Timişoara va continua demersurile pentru realizarea unui schimb de teren,  imperios necesar extinderii şi dezvoltării  Grădinii Zoologice.  Scopul declarat al autorităţii administraţiei publice locale este aceea de amenajarea de noi habitate pentru animale,  îmbogăţirii colecţiei şi asigurării de noi facilităţi pentru vizitatori, condiţii esenţiale pentru  un obiectiv  turistic şi educaţional reprezentativ la nivel local şi regional.
 
                                                     VICEPRIMAR,
 
                                                   Dan   DIACONU


Comunicatul de presă în format pdf