Regulament de vizitare al Parcului Zoologic Szeged

În scopul asigurării siguranţei Dumneavoastră şi a animalelor din colecţia parcului, vă rugăm ca pe parcursul vizitei în Parcul Zoologic din Szeged să respectaţi următoarele reguli:

1. NU introduceţi animale în incinta parcului, pentru că astfel există pericolul de contaminare cu diverşi agenţi patogeni, precum şi expunere la stress a animalelor acestui parc !
2. NU introduceţi în incinta parcului zoologic obiecte sau jucării (spre exemplu baloane, mingi, pistoale cu apă), care ar putea speria animalele sau ar produce pagube !
3. Copii cu vârsta sub 14 ani pot vizita grădina numai însoţiţi de o persoană responsabilă adultă !
4. Persoanele cu handicap mental pot vizita acest parc doar supravegheaţi sau însoţiţi de o persoană responsabilă !
5. Cu excepţia persoanelor care îşi desfăşoară munca în parc, în cadrul parcului zoologic circulaţia este strict pietonală !
6. Publicul vizitator va putea vizita doar zonele de acces pentru public, folosind căile indicate/marcate corespunzător !
7. Este interzisă trecerea peste garduri şi depăşirea cablului (frânghiei) de delimitare, precum şi introducerea mâinii prin elementele gardurilor de protecţie. Prin astfel de acţiuni vă supuneţi la riscuri şi pericole deosebite !
8. Supravegheaţi cu deosebită atenţie copii şi recomandăm să îi ţineţi de mână atunci când treceţi pe lângă habitatele pentru animale supravegheate cu gard electric, cabluri (frânghii) de delimitare sau zone delimitate cu lucii de apă !
9. Pe teritoriul Parcului Zoologic este interzisă intrarea în canalele şi luciile cu apă (bălţi), scăldatul, precum şi păşirea/patinarea pe gheaţa formată pe acestea !
10. În caz de accident sau incident deosebit, anunţaţi în cel mai scurt timp primul lucrător din cadrul parcului !
Cutia pentru acordarea primului ajutor se găseşte în următoarele puncte:
- la casieria parcului
- la Centrul educaţional pentru protecţia mediului şi
- la birourile administrative ale parcului.
11. Fumatul este permis doar în locurile special amenajate şi indicate: la intrare şi bufet !
12. În perimetrul Parcului Zoologic este interzisă aprinderea focului, aruncarea mucurilor de ţigară sau utilizarea oricărei instalaţii sau obiect care ar putea constitui sursă de foc!
13. Pe teritoriul Parcului Zoologic este interzisă hrănirea animalelor ! Această interdicţie rezidă din raţiuni obiective, de protecţie a sănătăţii animalelor şi oamenilor deopotrivă.
14. Pentru distrugerile provocate bunurilor şi activelor parcului zoologic (animalelor şi plantelor), persoanele responsabile răspund pentru prejudiciul cauzat.
15. Locul de joacă pentru copii şi jocurile interactive pot fi utilizate de către copii doar sub supravegherea şi răspunderea persoanei adulte însoţitoare !
16. Pe teritoriul Parcului Zoologic, desfăşurarea de activităţi economice şi de publicitate sunt supuse unei autorizări speciale.
17. Pe teritoriul Parcului Zoologic, persoanele fizice pot realiza fotografii, materiale video şi audio cu aparatele proprii, fără a fi necesară o aprobare specială.
18. Reprezentanţii presei scrise şi mass-media electronică vor putea realiza interviuri, fotografii şi materiale audio doar cu aprobarea conducerii Parcului Zoologic;

În cazul încălcării prevederilor prezentului regulament de vizitare al parcului, tulburării liniştii animalelor şi vizitatorilor, punerii în pericol a integrităţii fizice, tulburării climatului de ordine şi linişte publică, manifestării unui comportament scandalos, agresiv, ori care să provoace indignarea cetăţenilor, personalul din cadrul parcului zoologic va interveni de îndată prin îndemnarea persoanei către un comportament adecvat, iar în caz de nevoie pentru a solicita părăsirea imediată a parcului.
În acest scop, în caz de nevoie, se poate apela şi la sprijinul organelor în drept pentru restabilirea ordinii publice sau pentru luarea măsurilor împotriva persoanelor care au încălcat legea.

Zonă protejată de importanţă locală.

În cazul în care semnalaţi apariţia unui focar de incendiu, sunteţi martorul unui accident sau incident deosebit în cadrul Parcului Zoologic, vă rugăm să ne semnalaţi acestea, sunând de îndată la numărul de telefon: +36 62 542 530 (în timpul zilei) şi telefonul de serviciu +36 30 470 9274.