Proiectul de cooperare între Grădinile Zoologice din Timişoara şi Szeged „Trăim în bazinul Carpaţi – dezvoltarea atractivităţii pentru vizitatorii Parcului Zoologic Szeged şi Grădinii Zoologice din Timişoara, derulat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră  Ungaria — România 2007-2013 , cod proiect HURO/0801/018, acronim CARPATZOO a generat următoarele rezultate:
 
Informaţii generale:
  • Proiectul are  ca beneficiar: Municipiul Timişoara;
  • Proiectul se derulează începând cu data de 01.10.2009 până la 30.09.2010.
  • Proiectul sprijină cooperarea mai strânsă a celor 2 oraşe  înfrăţite participante – Timişoara (RO) şi Szeged (HU)  şi  apropierea cetăţenilor din regiunea transfrontalieră, prin creşterea atractivităţii celor două oraşe şi diversificarea ofertei turistice, din perspectiva celor două grădini zoologice, care vor deveni puncte turistice atractive. Proiectul prevede amenajarea de noi spaţii de expunere a  unor animale în cadrul parcului/grădinii zoologice. De asemenea, se urmăreşte derularea, pe lângă activităţi recreative pentru toate categoriile de vârstă, şi acţiuni de protecţie a mediului, cu accent pus pe programele educative de cunoaştere a animalelor expuse, a habitatelor acestora, de promovare a responsabilităţii civice faţă de mediu. Prin proiect se vor promova ofertele turistice ale celor două oraşe participante şi ale regiunii.
  • Valoarea totală a  proiectului: 264.906,14 Euro. Pentru  Municipiul Timişoara, în calitate de partener, valoarea este de 92.168Euro, din care finanţare nerambursabilă (Fondul European de dezvoltare Regională+co-finanţarea de stat) – 13%  şi contribuţia proprie 2%;

 
REZULTATELE PROIECTULUI SUNT, DUPĂ CUM URMEAZĂ:
 
ÎN CADRUL PROIECTULUI A FOST ANGAJAT UN INSPECTOR DE SPECIALITATE - CU STUDII ÎN DOMENIUL BIOLOGIEI, PERSONAL CONTRACTULAL ANGAJAT PENTRU O PERIOADĂ DETERMINATĂ (18.12.2009 - 30.09.2010), care asigură desfăşurarea de activităţi de educaţie a copiilor şi tinerilor prin ateliere de lucru, activităţi ecologice şi educative în aer liber în spiritul insuflării unei atitudini responsabile faţă de mediu, animale şi  plante şi de conştientizare asupra zestrei peisagistice, naturale şi turistice a zonei, activitate pedagogică în cadrul Grădinii Zoologice,  prin susţinerea de ore de biologie, zoologie, ecoturism, de promovare a Grădinii Zoologice Timişoara prin realizarea de diverse materiale publicitare, derularea de prezentări cu ghid a Grădinii Zoologice, de promovare turistică a Grădinii Zoologice Timişoara şi a municipiului Timişoara.

Vizite la Grădina Zoologică
Ore de educaţie ecologică în şcoli

Zile de activităţi practice şi mici activităţi ştiinţifice în Grădina Zoologică

Prezentări de materiale în spiritul educaţiei ecologice, de cunoaştere a animalelor aparţinând bazinului Carpaţi, protejării biodiversităţii şi naturii, în general.
Prezentările le puteţi accesa după cum urmează:

Prezentarea speciilor de animale din Grădina Zoologică din Timişoara

Speciile de animale din Bazinul Carpaţi, protecţia biodiversităţii bazinului Carpaţi şi rolul grădinilor zoologice în protejarea speciilor periclitate 
ACHIZIŢIE DE ECHIPAMENTE – PUNCTE DE INFORMARE CU ECRAN TACTIL ÎN CADRUL GRĂDINII ZOOLOGICE, care  vor facilita  accesul vizitatorilor la  echipamente moderne, accesibile, operare intuitivă prin touchscreen-uri performante, la promovarea  punctelor de interes – habitate, animale, floră, curiozităţi, afişarea elegantă a traseelor (planuri-ghid),  la accesul la informaţiile privind atracţiile turistice şi oferta cultural-artistică a oraşului, dar şi la accesarea informaţiilor similare din Oraşul înfrăţit Szeged – Ungaria, şi anume: informaţii  atractive despre Parcul Zoologic din Szeged, despre punctele de interes turistic  şi cultural ale  oraşului Szeged şi ale zonei.
De asemenea, echipamentele asigură promovarea şi mediatizarea activităţilor de educaţie ecologică, zoologie, ecoturism,  de educaţie a copiilor şi tinerilor prin ateliere de lucru în aer liber, în spiritul insuflării unei atitudini responsabile faţă de mediu, animale şi plante şi de conştientizare asupra zestrei peisagistice, naturale şi turistice a zonei.
Prin intermediul informaţiilor care sunt accesate şi mediatizate prin intermediul acestor puncte de informare, se promovează investiţiile şi punctele de interes din cadrul Grădinii Zoologice din municipiul Timişoara precum şi alte investiţii şi puncte de interes, în special cele din domeniul turistic, cultural-artistic; 
 

   
REALIZAREA UNEI PAGINI WEB A PROIECTULUIwww.carpatzoo.ro, în scopul asigurării posibilităţii colaborării  în viitor a partenerilor din proiect – Municipiul Timişoara prin Grădina Zoologică şi Parcul Zoologic din Szeged, pentru promovarea informaţiilor şi activităţilor acestor instituţii. Pagina web asigură vizualizarea imaginilor din perimetrul habitatelor, surprinse  de către  sistemul de  camere web prin intermediul  echipamentelor  şi instrumentelor  informatice ale sistemului de camere web.  De asemenea, pagina web va fi utilizată pentru  informarea  publicului larg privind colecţia de animale, în promovarea activităţilor de educaţie ecologică, rezultatelor acestor activităţi, noutăţilor din activitatea grădinii zoologice, promovarea diverselor activităţi din grădină.


 
REALIZAREA UNOR MATERIALE PUBLICITARE – 2.500 PUBLICAŢII TIP BROŞURĂ ŞI 3.000 DE PUBLICAŢII TIP FLYER,care cuprinde o prezentare generală a Grădinii Zoologice, prezentarea activităţilor de educaţie ecologică, de dezvoltare a turismului, prezentarea  speciilor din colecţia de animale, activitatea în cadrul grădinii, preocupări, informaţii utile,  orarul de funcţionare, accesibilitate, informaţii privind Grădina Zoologică din Szeged, date privind speciile de animale din colecţie, accesibilitate.
Materialele publicitare ale proiectului au fost realizate în condiţii tehnice şi grafice excepţionale.
Materialele publicitare le puteţi accesa aici
 


Realizarea unor panouri de informare în grădina zoologică.
Cu ocazia proiectului, în şcolile gimnaziale s-au desfăşurat activităţi ecologice şi articstice. Desenele, lucrările şi proiectele elevilor au fost expuse vizitatorilor - o formă deosebită de informare.


În primăvară, prin grija Direcţiei de Mediu s-au realizat panouri de informare în trei limbi: română, maghiară şi engleză, în vederea informării vizitatorilor Grădinii Zoologice cu privire la speciile din colecţie. S-au realiza un număr de 75 de panouri de informare. Nu au fost alocate sume din bugetul proiectului, raţiunea pentru care au fost realizate a fost informarea vizitatorilor şi promovarea acestui serviciu turistic, până la realizarea paginii web a proiectului, a publicaţiilor şi a panourilor de informare.

REAMENAJAREA A DOUĂ LUCII DE APĂ PENTRU HABITATE PENTRU PĂSĂRI ŞI ANIMALE  DE APĂ:
Cele două lucii de apă reamenajate,  cu o suprafaţă de aprox. 3.000, respectiv  1.000 m2 au beneficiat de lucrări de decolmatare, compactare, consolidare a malurilor şi taluzare, fiind aplicată pe întreaga suprafaţă material geotextil şi folie de protecţie specială, hidroizolantă. Luciile de apă au beneficiat şi de o atentă intervenţie arhitecturală şi peisagistică. Aceste noi habitate asigură posibilităţi excelente de expunere a speciilor de păsări de apă  existente, precum şi  pentru viitoarele exemplare de animale şi păsări, pe care municipalitatea timişoreană intenţionează să le achiziţioneze în scopul îmbogăţirii colecţiei.

,

 


 ORGANIZAREA A DOUĂ  EXCURSII DE INFORMARE LA SZEGED,  PENTRU UN NUMĂR DE 90 DE ELEVI ŞI 10 PROFESORI
, pentru vizitarea oraşului Szeged şi a Grădinii Zoologice. Durata excursiei - o zi: în zilele de  20 şi 27 mai 2010.
În cursul lunii aprilie – mai 2010, Serviciul Protecţia Mediului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara a  organizat şi derulat competiţia interşcolară pe tema „grădinilor zoologice, ecologie, ecoturism, protecţia şi conservarea biodiversităţii în bazinul Carpaţi”, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş, care a avut ca scop desemnarea elevilor şi cadrelor didactice însoţitoare care vor participa la acest eveniment-excursie de informare. În urma concursului, au fost desemnate cele 10 unităţi şcolare câştigătoare.

Despre regulamentul competiţiei interşcolare pe tema gradinilor zoologice puteţi obţine informaţii aici.

Chestionarele competiţiei aici.

Rezultatele competiţiei interşcolare aici.

Toate cheltuielile privind  organizarea evenimentului -  transportul rutier specializat, masa şi consultanţa de specialitate au fost asigurate din bugetul proiectului.   
 
Rezultatele evenimentulelor  au constat  în  experienţa dobândită atât  de către copii cât şi de către cadrele didactice însoţitoare,  informaţiile privind  atracţiile  turistice ale oraşului înfrăţit – Szeged,  dar mai ales  cunoaşterea  colecţiei de animale din  Parcul Zoologic Szeged precum şi  informaţii privind  conduita ecologică, protecţia şi conservarea   florei şi faunei sălbatice.  Prin  împărtăşirea acestor cunoştinţe şi informaţii,  s-a asigurat  o mai bună diseminare a informaţiilor privind obiectivele turistice ale oraşului Szeged şi implicit dezvoltarea  turismului în  regiunea transfrontalieră.  
Cunoştinţele acumulate privind protecţia şi conservarea florei şi faunei sălbatice, în special în rândul copiilor,  constituie o  garanţie pentru  informarea, conştientizarea şi punerea în practică  a unui comportament ecologic,  responsabil faţă de mediu.


 REALIZAREA UNUI SISTEM DE CAMERE WEB ÎN CADRUL GRĂDINIII ZOOLOGICE DIN TIMIŞOARA. La Grădina Zoologică din Timişoara a fost instalat un sistem de 20 de camere web performante şi  echipamente conexe care permit, observarea comportamentului animalelor, a întregii activităţi desfăşurate pe toată suprafaţa habitatelor.  Prin implementarea sistemului de camerele web se creează posibilitatea cetăţenilor ambelor oraşe partenere în cadrul proiectului – Timişoara şi Szeged, spectatorilor virtuali ai website-ului proiectului, de a furniza informaţii din interiorul Grădinii Zoologice Timişoara, despre colecţia de animale expuse şi despre evenimentele instructiv-educative aflate în desfăşurare. De asemenea, atât materialele (imaginile salvate pe suport magnetic) cât şi imaginile  în timp real, vor furniza informaţii importante din punct de vedere ştiinţific: etologic,  hrănire, frecvenţă, incidente, posibile accidente, aspecte legate de reproducţie, în scopul îmbunătăţirii posibilităţilor  angajaţilor de a interveni, în scopul protecţiei şi conservării speciilor  din colecţie – fără o agresiune determinată de prezenţa omului direct în habitatele animalelor şi păsărilor sau în perimetru.
 
Imaginile surprinse vor fi stocate pe suport electronic, urmând a fi utilizate în scopuri  educaţionale, de promovare, publicitate, informare, dar şi în scopuri ştiinţifice legate de protecţia animalelor aflate în colecţia Grădinii Zoologice, precum şi observarea anumitor comportamente şi obiceiuri uzuale şi reproductive, fără a interveni în mod direct în habitatele animalelor şi păsărilor. Scopul de supraveghere al habitatelor îşi găseşte o utilizare şi în eficientizarea planul de securitate al grădinii şi al eficientizării timpilor de intervenţie în caz de risc sau criză.
 
Sistemul de camere web va  contribui la promovarea colecţiei de animale existente şi pe pagina web a proiectului care urmează a fi dezvoltat, la schimburile de idei şi colaborări între Grădina Zoologică Timişoara şi Parcul  Zoologic Szeged.