Despre susținerea și adopția animalelor din colecția Grădinii Zoologice Timișoara

SUSŢINEREA ŞI ADOPŢIA ANIMALELOR DIN
COLECŢIA GRĂDINII ZOOLOGICE A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA


Primăria Municipiul Timişoara, responsabilă pentru administrarea Grădinii Zoologice din Timişoara,  face în fiecare an eforturi susţinute  în scopul   menţinerii la un standard ridicat a serviciilor furnizate vizitatorilor, a activităţilor de  conservare a speciilor,  promovare a educaţiei şi sensibilizării publicului în legătură cu conservarea biodiversităţii, în mod particular, prin furnizarea de informaţie despre speciile expuse şi habitatele lor naturale.

De asemenea, bugetul local susţine  asigurarea hranei cu încadrarea în limitele sumelor alocate tuturor animalelor colecţiei, precum şi activităţile administrative, specifice grădinii zoologice.

Primăria Municipiului Timişoara propune lansarea unei campanii de susţinere şi adopţie a animalelor din colecţia  Grădinii Zoologice din Timişoara scopul campaniei fiind unul  social şi de protecţie a animalelor.  În acest context, orice persoană fizică sau juridică poate deveni  susţinător sau „părinte adoptiv”, un al unui  animal/specie aleasă, fiind o formă  personală de ajutor acordat Grădinii Zoologice din Timişoara pentru derularea programelor de protejare şi conservare precum şi o formă de creare a unei legături speciale, de suflet cu animalele grădinii zoologice.

Contribuţiile   băneşti vor asigura îmbunătăţirea condiţiilor de deţinere în habitate şi dezvoltarea de habitate noi. De asemenea, susţinerea din partea societăţii civile poate contribui la furnizarea unor servicii sanitar-veterinare  pentru animale şi de training pentru  angajaţii Grădinii Zoologice.

Procedura de adopţie este deschisă tuturor: persoanelor fizice, familiilor, şcolilor, asociaţiilor/fundaţiilor, instituţiilor, societăţilor comerciale şi  companiilor, fiecare specie/animal poate avea mai mulţi sponsori.

Donaţia/Adopţia  se face pentru un an, putând fi realizată oricând pe parcursul anului.

Beneficiile  oferite  persoanelor care  susţin Grădina Zoologică sunt diferenţiate, funcţie de  sumele donate, propuse după cum urmează:

Minim 50 lei
–  Nominalizarea pe lista donatorilor, amplasată lângă habitatul animalului, pe întreaga perioadă a  lunii în care se face donaţia şi două bilete de acces gratuit în Grădina Zoologică;

Minim 100 lei
-  Scrisoare de mulţumire şi patru bilete de acces gratuit în Grădina Zoologică;

Minim 200 lei
- Certificat personalizat privind calitatea de susţinător a Grădinii Zoologice.

Minim 400 lei
– Nominalizarea pe lista donatorilor, postată pe pagina web.

Minim 2.000 lei
-  Amplasarea unei plachete pe habitatul  animalului adoptat, prin care se indică identitatea persoanei „adoptive” şi menţiunea “PROTECTOR AL SPECIEI”, precum şi posibilitatea de vizitare a animalului adoptat de către două persoane, oricând pe parcursul anului.

La acestea se adaugă şi posibilitatea de a participa la acţiunile organizate de către Grădina Zoologică, de vizitare a grădinii zoologice  însoţiţi de un ghid de specialitate, precum şi participarea la activităţi de hrănire a animalelor din colecţie.

Contribuţiile de orice nivel sunt acceptate.

Toate animalele rămân în grija şi proprietatea Grădinii Zoologice din Timişoara. Donaţia nu conferă drept de proprietate asupra animalului.

Donaţiile pot fi realizate prin cele două  forme:


1.  Depuneri în numerar sau transfer bancar în contul pentru "DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI", deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara IBAN RO36TREZ62121370201XXXXX, cu menţiunea animalului susţinut.   

2.   Pentru donaţiile începând cu suma de 400 lei, se poate proceda şi la completarea unui document de adopţie, urmând ca, prin grija reprezentanţilor Compartimentului Grădina Zoologică să se încheie un contract de sponsorizare,disponibil pe pagina www.primariatm.ro și  www.dmmt.ro.

În curând urmează a fi implementat un sistem de  plată on-line a  sumelor pentru susținerea și adopția animalelor din cadrul Grădinii Zoologice din Timișoara.


CONTRACTUL DE SPONSORIZARE poate fi accesat in format PDF AICI