Azi : 15.06.2021
   
L
M
M
J
V
S
D
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           

Competiţia interşcolară pe teme ecologice - 3 Mai 2010
03.05.2010


În vederea implementării activităţilor Proiectul de cooperare între Grădinile Zoologice din Timişoara şi Szeged „Trăim în bazinul Carpaţi – dezvoltarea atractivităţii pentru vizitatorii Parcului Zooologic din Szeged şi Grădinii Zoologice din Timişoara” finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră   Ungaria – România 2007-2013, se prevede organizarea unui eveniment, o excursie de informare pe tema grădinilor zoologice, de vizitare a Parcului Zoologic din Szeged de către 90 de copii şi 10 cadre didactice însoţitoare.

Elevii, sub îndrumarea  profesorilor  coordonatori au derulat o serie de activităţi specifice cum ar fi: ore de curs la discipline didactice - biologie, ştiinţe ale naturii, ecologie, geografie, desen, informatică, activităţi extraşcolare, vizite la Grădina Zoologică, reuniuni, întâlniri de lucru, acţiuni de educaţie ecologică organizate în unităţile de învăţământ, lecţii deschise, ateliere de lucru practice, ş.a.Portofoliile depuse de către fiecare şcoală participantă  au fost deosebit de bogate în  informaţii, eseuri, fotografii, colaje şi  panouri, bine structurate şi  totodată  marcate de   note personale ale copiilor privind impresiile lor despre grădina zoologică şi despre ce îşi doresc copii să vadă la grădina zoologică.  
           
Portofoliile au fost analizate şi evaluate atât de către inspectori şcolari de specialitate, numiţi prin grija Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, cât şi de reprezentanţi ai Primăriei Timişoara.

             

În vederea selectării celor 10 unităţi şcolare, s-a organizat  competiţia interşcolară deschisă tuturor şcolilor din municipiul Timişoara cu clasele V-VIII, au fost elaborate Reglementările  SC2010-7344/30.03.2010 privind cadrul de organizare a competiţiei  interşcolare şi s-a încheiat Protocolul de colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş SC2010-7344/30.03.2010.

Competiţia şcolară s-a derulat în două etape:

Etapa I: selecţia a 9 elevi şi 1 cadru didactic coordonator la nivel de unitate şcolară  (perioada 01-30.04.2010) şi
Etapa II selecţia la nivelul municipiului Timişoara (perioada 30.04 - 05.05.2010).

În data de 03.05.2010,  orele 9.00 s-a derulat concursul de cunoştinţe scrise. La concurs s-au înscris  12 unităţi şcolare cu ciclu gimnazial:

Şcoala generală cu clasele I-VII nr.1 Timişoara
Şcoala generală cu clasele I-VII nr. 7 “SFÂNTA MARIA” Timişoara
Şcoala generală cu clasele I-VII nr.12 Timişoara
Şcoala generală cu clasele I-VII nr.18 Timişoara
Şcoala generală cu clasele I-VII nr.19 “AVRAM IANCU” Timişoara
Şcoala generală cu clasele I-VII nr.22 Timişoara
Şcoala generală cu clasele I-VII nr.25 Timişoara
Şcoala generală cu clasele I-VII nr.26 Timişoara
Liceul Teoretic “NIKOLAUS LENAU” Timişoara
Liceul Teoretic “BÉLA BARTÓK” Timişoara
Liceul Teoretic „WILLIAM SHAKESPERARE” Timişoara
PALATUL COPIILOR TIMIŞOARA


La concurs au participat câte 3 elevi din fiecare  unitate şcolară, desemnaţi de către cadrul didactic responsabil din fiecare unitate şcolară participantă. Elevii au completat în echipă, un chestionar cu întrebări, exerciţii şi subiecte cu cerinţe  din tematica concursului, dispuse pe secţiuni cu grade de dificultate diferită, progresivă,  punctate în mod corespunzător - vezi ataşament în format pdf;

Copii implicaţi în aceste activităţi au dat dovadă în mod evident de interes în ceea ce priveşte protecţia şi conservarea biodiversităţii specifice zonei, protecţia mediului în general.

                                   Echipele participante ...

                                
                      ... şi profesorii coordonatori.
Timpul acordat completării chestionarului a fost 90 minute.

Chestionarele au fost deja evaluate şi  notate, conform baremului de notare,  chestionarele fiind sigilate., pentru a  asigura caracterul secret al identităţii participanţilor.  Deschiderea lucrărilor s-a făcut  în prezenţa membrilor comisiei.

Evaluarea  şi notarea chestionarelor s-au realizat de către o comisie numită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 725 din data de 29.04.2010, în următoarea componenţă:
 

  • Adrian ORZA  - Viceprimar - Preşedinte;
  • Vasile CIUPA       - Director Executiv Direcţia de Mediu – Membru;
  • Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI – Şef Serviciu Protecţia Mediului – Membru;
  • Mihăiţă AFRENIE -     Şef Serviciu Admin. Grădina Zoologică şi Botanică – Membru;
  • Iudit BERE – SEMEREDI – Consilier Biroul Avize şi Control Poluare – Membru;
  • Francisc KISS - Profesor, Inspector şcolar geografie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş - Membru;
  • Angela PUTNIC – Profesor, inspector şcolar biologie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş - Membru;

Elevii şi profesorii coordonatori din cele 10 şcoli  care au întrunit cel mai mare punctaj -  Vezi rezultatele competiţiei din ataşament - vor fi recompensate prin participarea la excursia de vizitare a Parcului  Zoologic din Szeged.  Excursiile se vor derula în cursul lunii  mai a.c.

Activităţile în cadrul proiectului continuă până la sfârşitul lunii septembrie 2010,  cu diverse activităţi de ecologie, protecţia mediului şi  ecoturism.

Reglementări  nr. SC2010-7344/30.04.2010 privind cadrul de organizare a competiţiei interşcolare pe tema grădinilor zoologice - Proiect CARPATZOO

Chestionar competiţie interşcolară - Proiectul CARPATZOO

Celor două unităţi de învăţământ cu predare în limba maghiară li s-a pus la dispoziţie Chestionarul Competiţiei interşcolare - Proiect CARPATZOO în limba maghiară

Rezultatele competiţiei interşcolare -. Proiectul CARPATZOO

Inapoi   Printare


Ultimele activităţi de educaţie ecologică din zilele anterioare

27.11.2020 -  Închidere temporara a Grădinii Zoologice din Timișoara
Începând de vineri, 27 noiembrie 2020, Grădina Zoologică din Timișoara va fi închisă temporar pentru publicul vizitator.
»detalii...


31.08.2010 -  Conferinţa de încheiere a proiectului „CARPATZOO
30-31 August 2010 - Conferinţa de încheiere a proiectului „CARPATZOO - Trăim în bazinul Carpaţi – dezvoltarea atractivităţii pentru vizitatorii Parcului Zoologic Szeged şi Grădinii Zoologice Timişoara”.
»detalii...


27.05.2010 -  Vizite la Szeged ale grupurilor de elevi din Timişoara şi profesorii însoţitori la Parcul Zoologic Szeged
Május 20.-án és május 27.-én vettek részt a Temesvári diákok szegedi ismeretterjesztő kiránduláson
»detalii...


13.05.2010 -  In zilele de 6 şi 13 Mai 2010 - excursia de vizitare a Grădinii Zoologice din Timişoara de către elevii şcolilor oraşului Szeged, în cadrul Proiectului CARPATZOO
La cele două vizite de lucru la Grădina Zoologică din Szeged – în zilele de 6 şi 13 mai 2010, au participat elevii Şcolii generale cu predare în limba maghiară-engleză Madách Imre şi elevii Şcolii Generale Arany János din Szeged, însoţiţi de profesorii însoţitori.
»detalii...