Azi : 07.05.2021
   
L
M
M
J
V
S
D
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         

Conferinţa de încheiere a proiectului „CARPATZOO
31.08.2010

Conferinţa de încheiere a proiectului  „Trăim în bazinul Carpaţi – dezvoltarea atractivităţii  pentru vizitatorii Parcului Zoologic Szeged şi Grădinii Zoologice Timişoara”, acronim CARPATZOO, cod  proiect HURO/0801/018 derulat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007 - 2013
 

Prima zi a conferinţei  a avut loc luni, 30.08.2010

Ea a fost dedicată vizitei sistemului de  lucii de apă ale rezervaţiei pentru păsări de la Pusztaszer  şi de la Sándorfalva, parte componentă a Ariei naturale protejate Kiskunság. 

 

Au fost prezentate animalele şi păsările de apă  din cadrul rezervaţiei (pescăruşul mediteranean (Larus malanocephalus), pescăruşul cu cap negru (Larus ridibundus), stârc cenuşiu (Ardea cinerea),  egreta albă (Egretta alba), cormorani (Phalacrocorax sp.),  raţe şi gâşte  sălbatice (specii din zonă dar şi  specii aflate în zonă pentru cuibărit), berze, vidre, flora specifică, modul de protejare a acestor păsări. S-au prezentat tipurile de peşti, pe categorii de vârstă şi stadii de recoltare din bazinele piscicole din zonă.

 

S-au făcut vizionări ale  speciilor de păsări cu binocluri  şi cu lunete terestre cu obiective  profesionale, cu putere mare de mărire, care au permis vizionarea păsărilor la mare distanţă. Vizionarea păsărilor de apă s-a realizat atât de pe marginea lacurilor  cât şi din  punctul de observare construit special în acest scop.


 
Din partea Primăriei Municipiului Timişoara au participat: Adriana DEACONU – Consilier Serviciu Proiecte cu Finanţare Europeană, Iudit BERE – SEMEREDI – Consilier Serviciul Protecţia Mediului şi Alexandru GHIULAI  – Consilier Serviciul Protecţia Mediului;

 

A doua  zi a conferinţei  a avut loc marţi,  31.08.2010:

 
Lucrările şedinţei au fost deschise de către Viceprimarul Oraşului Szeged – Domnul  Dr. László SOLYMOS, după care s-a acordat cuvântul reprezentantului Municipiului Timişoara – D-ra Adriana DEACONU – în calitate de Asistent manager al Proiectului CARPATZOO. Domnul Róbert VEPRIK – Directorul Parcului Zoologic din Szeged a prezentat  programul Conferinţei de încheiere a proiectului CARPATZOO.


Cu ocazia cuvântului de deschidere a conferinţei s-a subliniat importanţa accesării fondurilor europene  pentru realizarea de proiecte de cooperare transfrontalieră, în diversele domenii de activitate ale celor două oraşe înfrăţite, de  realizare a unor obiective de investiţii din aceste fonduri şi utilizarea  sursei de finanţare asigurate din bugetele locale ca şi co-finanţare  pentru implementarea de proiecte europene. 


În luările de cuvânt, s-a reiterat necesitatea dezvoltării turismului în cele două oraşe, cele două obiective – Parcul Zoologic din Szeged şi Grădina Zoologică din Timişoara fiind deopotrivă atracţii turistice, locuri de recreere şi  obiective cu potenţial important în derularea activităţilor de educaţie ecologică.

Succesul proiectului a fost menţionat  şi din perspectiva întăririi relaţiilor de colaborare între echipele de implementare ale proiectului din Szeged şi Timişoara,  atât din punct de vedere profesional cât şi  pe plan personal, prin  relaţiile de prietenie create.                             

La întâlnire au participat reprezentanţi ai Primăriei Oraşului Szeged:  D-na Ágnes IGAZ – Director Direcţia de Dezvoltare, Domnul Krisztián HORVATH şi echipa de implementare a proiectului din cadrul Primăriei Oraşului Szeged. De asemenea, au participat reprezentanţii  Parcului Zoologic din Szeged, ai Parcului Zoologic din Palic (Serbia), pedagogi şi  elevi din instituţii de învăţământ care derulează programe de educaţie ecologică în cadrul Parcului Zoologic Szeged. 

Lucrările ştiinţifice ale Conferinţei au avut ca tematică generală:  turismul, posibilităţile de petrecere a timpului în aer liber, prin organizarea de festivaluri, spectacole şi manifestări culturale, dezvoltarea  Grădinilor zoologice prin instrumentele financiare ale Uniunii Europene, marketingul în Parcul Zoologic Szeged şi  educaţia ecologică în cadrul Grădinilor Zoologice.
 
Prima lucrare ştiinţifică a fost prezentată de  Domnul HERCZEG Tamás, Director adjunct al  „Szegedi Szabadtéri Játékok”, cu titlul „Jocuri în aer liber în Szeged”.
A fost prezentată întreaga paletă de activităţi culturale şi artistice organizate şi derulate în oraşul Szeged, modalităţi de abordare din punct de vedere organizatoric a acestor evenimente, precum  şi impactul economic şi de imagine la nivel naţional şi internaţional al acestor evenimente. Au fost prezentate situaţii statistice realizate începând cu anii 1980 şi până în prezent, care au relevat creşterea importanţei acestor evenimente  în viaţa comunităţii, schimbările în percepţia spectatorilor cu privire la tipul de evenimente derulate,  studii de cercetare privind  cerinţele locuitorilor şi a participanţilor la aceste manifestări, gradul de satisfacţie al acestora, precum şi  o analiză atentă a tendinţelor privind diseminarea informaţiilor şi  promovarea acestor activităţi. S-a constatat că dezvoltarea   turismului se bazează în ultima perioadă de timp pe un grad ridicat de încredere a spectatorilor/participanţilor în ceea ce priveşte calitatea şi nivelul înalt de organizare şi a calităţii propriu-zise a  spectacolelor/manifestărilor, pe o bună promovare prin mijloacele specifice, clasice,  şi în special prin intermediul Internetului.
 
A doua lucrare ştiinţifică a fost prezentată de domnul TÓTH Károly, Director de proiect - SZTE Juhász Gyula  - Catedra de Pedagogie, cu titlul: „Valorile turismului Oraşului Szeged”.Au fost prezentate principalele atracţii turistice ale Oraşului Szeged, tipurile de activităţi derulate în cadrul acestora şi modul în care acestea contribuie, alături de manifestările cultuale, artistice, sportive şi de agrement ale Oraşului Szeged, la  atractivitatea din punct de vedere turistic a oraşului. De asemenea, a fost subliniată  importanţa sectorului „turism” în viaţa economică a oraşului Szeged.  De asemenea, s-a arătat faptul că aceste activităţi sunt desfăşurate de specialişti în domeniul turismului, în mare parte  absolvenţi ai acestui institut de învăţământ.
 
A treia prezentare cu titlul  „Dezvoltarea atractivităţii pentru vizitatori în Parcul Zoologic din Szeged” a fost realizată de domnul VEPRIK Róbert, Directorul Parcului Zoologic din Szeged. Au fost  trecute în revistă date statistice privind infrastructura şi colecţia de animale din parcul zoologic, precum şi principalele investiţii realizate de-a lungul timpului, realizate fie din bugetul oraşului Szeged, fie din fonduri europene. De asemenea, au fost  evidenţiate  investiţiile realizate în colaborare cu Parcul Zoologic din Palic (Serbia). S-a subliniat importanţa unei bune  organizări a spaţiului parcului, de formare a colecţiei de animale în condiţii de asigurare a bunăstării animalelor, importanţa programelor de protecţie a animalelor şi a unor specii de animale periclitate sau pe cale de dispariţie. S-a evidenţiat de asemenea rolul educativ al grădinilor zoologice atât în rândul tinerei generaţii dar şi în rândul segmentului adult.S-au prezentat habitatele realizate în cadrul Proiectului CARPATZOO – habitatele pentru lupi, şacalul auriu, vidre şi păsările aparţinând Bazinului Carpaţi. Totodată s-a prezentat  investiţia în curs de realizare – habitatul girafei – soluţia constructivă aleasă fiind una deosebit de atractivă, constând în realizarea  unor spaţii de alimentaţie publică sub formă de terasă, în cadrul habitatului girafei, în scopul atragerii turiştilor (care pot lua masa  în apropierea girafelor)  şi obţinerii de  venituri cât mai mari care să acopere cheltuielile  parcului.   S-a subliniat  în nenumărate rânduri importanţa realizării unor grupuri sanitare moderne şi curate pentru toate categoriile de vizitatori: adulţi, copii, sugari, persoane cu handicap.


 
A patra prezentare a fost realizată de domnul  ENDRÉDI Lajos – Custodele colecţiei de animale din cadrul Parcului Zoologic din Szeged – cu titlul: „Studii  asupra  opiniei vizitatorilor Parcului Zoologic din Szeged”.Prezentarea a relevat  necesitatea cunoaşterii percepţiei vizitatorilor cu privire la  atractivitatea parcului, a modalităţilor de realizare a sondajelor de opinie – bazate pe o analiza obiectivă, pe date statistice  realizate prin metode specifice.
Au fost prezentate etapele pregătitoare ale sondajului de opinie:  stabilirea scopului, modalităţilor de realizarea şi mai apoi de evaluare, cu arătarea rezultatelor şi a consecinţelor  sondajului.  
A fost prezentat un formular de sondare a opiniei vizitatorilor. S-a subliniat necesitatea cunoaşterii unor  date privind vizitatorii: zona din care provin (Szeged sau alte zone),  modul în care vizitatorii  parcului percep acest obiectiv: (turism, recreaţie, educaţie,  protecţie a animalelor, protecţia animalelor pe cale de dispariţie,  loc de salvare a unor animale rănite, etc.), ce animale şi-ar dori vizitatorii să  găsească în colecţia de animale,  întrebări care să releve eficienţa panourilor informative din parc,  sursa de informare cu privire la Parcul Zoologic din Szeged,  percepţia vizitatorilor  cu privire la preţul biletelor de intrare,   anumite impresii şi propuneri ale vizitatorilor privind acest obiectiv.
A fost subliniată importanţa  realizării unui plan de măsuri  pentru îmbunătăţirea activităţii parcului, atât sub aspect organizatoric, pentru crearea acelor facilităţi care ar conduce la o creştere a procentului vizitatorilor mulţumiţi, dar şi din punct de vedere al creşterii transparenţei unor informaţii prin  diverse mijloace de informare – mass-media, pagina de internet – privind posibilităţile/imposibilitatea   de îmbogăţire a colecţiei de animale cu anumite specii de animale aşteptate de  un segment al vizitatorilor.
 
A cincea prezentare a aparţinut domnului  Dr. Mirko SINKOVICS,  Director – Grădina Zoologică din Palic (Serbia), cu titlul „Dezvoltarea turismului în Grădina Zoologică din  Palic” - Serbia. A fost o prezentare succintă a atracţiilor turistice ale oraşului, istoric privind, prezentarea  situaţiei din prezent şi a importanţei Parcului Zoologic din Palic în viaţa culturală şi economică a oraşului.  A fost  prezentată bogata colecţie de animale, de la cel mai mic la cel mai mare membru al colecţiei de animale, realizările importante în domeniul reproducţiei unor specii de animale  în condiţii de captivitate şi a studiilor ştiinţifice care au urmat acestor reuşite.
 


A şasea prezentare  a aparţinut domnişoarei  TÓTH Kinga - Enikő – inspector de specialitate – biolog – angajat în cadrul Proiectului CARPATZOO, cu titlul: „Rolul educaţiei ecologice în Grădina Zoologică din Timişoara”.
În deschidere, s-a prezentat Grădina Zoologică din Timişoara, colecţia de animale  şi  activităţile derulate în cadrul proiectului CARPATZOO.  S-au prezentat activităţile de educaţie ecologică derulate în cadrul unităţilor de învăţământ din municipiul Timişoara – constând în principal din prezentarea colecţiei de animale din cadrul Grădinii Zoologice din Timişoara, a florei şi faunei aparţinând Bazonului Carpaţi,  a rolului pe care îl au grădinile zoologice şi  necesităţii protejării unor specii de animale periclitate sau aflate  pe cale de dispariţie. 
S-a definit şi explicat scopul, rolul şi importanţa educaţiei ecologice, a zoopedagogiei, s-au prezentat mijloacelor utilizate în activitatea didactică curentă, modalităţile inovative de implicare a elevilor în   activităţi  educaţie practice şi a rezultatelor concrete pe care această educaţie ecologică o poate avea atât prin creşterea gradului de responsabilitate şi a conştiinţei ecologice cât şi practic prin rezultatele concrete care se obţin, prin adoptarea unei conduita zilnică ecologice a actorilor citadini în ceea ce priveşte protejarea naturii şi conservarea biodiversităţii.
Au fost  prezentate cele mai importante activităţi derulate: implicarea unui număr de 12 unităţi şcolare din ciclul gimnazial în  activitatea de educaţie ecologică (prezentări, vizite la ZOO, realizarea de portofolii), competiţia interşcolară organizată în cadrul Proiectului CARPATZOO, festivitatea de premiere, organizarea vizitei celor 90 de elevi şi 10 cadre didactice însoţitoare la Parcul Zoologic din Szeged, precum şi diversele activităţi ecologice.
S-a subliniat succesul de care s-a bucurat activitatea de vizitare a Grădinii Zoologice cu ghid însoţitor, serviciu asigurat grupurilor de copii (de 5 şi 20 de persoane), activitatea desfăşurată în cadrul KINDERZOO, de cunoaştere a animalelor de fermă şi companie, în condiţiile în care copii au avut posibilitatea de a intra în  contact direct cu micile animale domestice.
De asemenea, de succes au fost declarate şi micile activităţi  ştiinţifice organizate în carul proiectului dar şi  activităţile creative şi artistice derulate în cadrul Grădinii Zoologice, prin ateliere de artă şi pictură, desen şi modelare.
S-a  subliniat şi importanţa educaţiei ecologice cu privire la Grădina Zoologică realizată prin intermediul paginii web a proiectului www.carpatzoo.ro şi a celor 2 puncte de informare cu monitore cu ecran tactil. De asemenea, publicaţiile realizate în cadrul proiectului – broşuri şi pliante – vor contribui la promovarea Grădinii Zoologice ca atracţie turistică a oraşului, a colecţiei de animale şi a activităţilor derulate în cadrul acesteia, dar şi pentru promovarea din punct de vedere turistic a celor două oraşe înfrăţite – Timişoara şi Szeged şi celor două grădini zoologice.
La finalul prezentării s-au enumerat principalele  rezultate ale activităţilor de educaţie ecologică  derulate în cadrul Proiectului CARPATZOO şi a succesului de  care acestea s-au bucurat atât în rândul tinerilor cât şi a segmentului adult de vizitatori.

 

Închiderea lucrărilor ştiinţifice ale conferinţei s-a realizat de către domnul VEPRIK Róbert, director al Parcul Zoologic Szeged, urmând ca  tematica colaborării internaţionale în domeniul turismului şi găsirea posibilităţilor viitoare de colaborare între cele două grădinii zoologice să  se  desfăşoare într-un cadru mai puţin formal, cu ocazia plimbării în Parcul Zoologic din Szeged.
 
Dupa amiaza s-a procedat la vizitarea  de către participanţi a Parcului Zoologic din Szeged,  fiind prezentate în detaliu noile habitate realizate în cadru Proiectului CARPATZOO – inaugurate în data de 28.08.2010, şi anume: habitatul lupilor, a şacalului  auriu, a vidrei şi păsărilor aparţinând bazinului Carpaţi. De asemenea, s-au prezentat şantierele de lucru pentru habitatul girafelor.
 
În vederea finalizării investiţiei din cadrul Grădinii Zoologice din Timişoara – cele două lucii de apă pentru animalele şi păsările de apă, în cadrul Proiectului CARPATZOO, din partea reprezentanţilor Primăriei Municipiului Timişoara a fost lansată invitaţia către domnul VEPRIK Róbert, director al Parcul Zoologic Szeged, de  a vizita Grădina Zoologică din Timişoara în zilele de 7-8 Septembrie 2010, pentru a vizualiza stadiul serviciilor prestate .
 


Din partea Primăriei Municipiului Timişoara au participat:

Adriana DEACONU – Consilier Serviciu Proiecte cu Finanţare Europeană;

Iudit BERE – SEMEREDI – Consilier Serviciul Protecţia Mediului;

Kinga – Enikö TOTH – Insepector de specialitate biolog;

Vivian VÎNATU – Inspector de specialitate Compartimentul Grădina Zoologică;

Alexandru GHIULAI – Consilier Serviciul Protecţia Mediului;

Profesor Maria CRÎSNIC – Şcoala cu clasele I-VIII nr. 18 Timişoara;

Cristian - Gabriel CĂRĂBAŞ – Consilier Serviciul Protecţia Mediului;

Adriana BOTAŞ – Referent Serviciul Spaţii Verzi;

Andrea VANCEA – Inspector de specialitate Infocentrul Turistic Timişoara;.

Inapoi   Printare


Ultimele activităţi de educaţie ecologică din zilele anterioare

27.11.2020 -  Închidere temporara a Grădinii Zoologice din Timișoara
Începând de vineri, 27 noiembrie 2020, Grădina Zoologică din Timișoara va fi închisă temporar pentru publicul vizitator.
»detalii...


31.08.2010 -  Conferinţa de încheiere a proiectului „CARPATZOO
30-31 August 2010 - Conferinţa de încheiere a proiectului „CARPATZOO - Trăim în bazinul Carpaţi – dezvoltarea atractivităţii pentru vizitatorii Parcului Zoologic Szeged şi Grădinii Zoologice Timişoara”.
»detalii...


27.05.2010 -  Vizite la Szeged ale grupurilor de elevi din Timişoara şi profesorii însoţitori la Parcul Zoologic Szeged
Május 20.-án és május 27.-én vettek részt a Temesvári diákok szegedi ismeretterjesztő kiránduláson
»detalii...


13.05.2010 -  In zilele de 6 şi 13 Mai 2010 - excursia de vizitare a Grădinii Zoologice din Timişoara de către elevii şcolilor oraşului Szeged, în cadrul Proiectului CARPATZOO
La cele două vizite de lucru la Grădina Zoologică din Szeged – în zilele de 6 şi 13 mai 2010, au participat elevii Şcolii generale cu predare în limba maghiară-engleză Madách Imre şi elevii Şcolii Generale Arany János din Szeged, însoţiţi de profesorii însoţitori.
»detalii...