Temesvár Város önkormányzata a  2009.Október. 9,  2267. számú  Határozat alapján nevezte ki a pályázat munkacsapatát, amelynek tagjai a következők voltak:

Vasile CIUPA – a Környezetvédelmi Osztály igazgatója – projekt partneri minőségben (PP)
Iudit BERE-SEMEREDI – kapcsolattartó személy a vezető partner és projekt partner között
Adriana DEACONU – projekt felelős asszisztens
Rodica AURELIAN – tag Humán Erőforrások részéről
Adrian BERE-SEMEREDI – környezetvédelmi tanácsadó - Környezetvédelmi Osztály részéről
Mariana SANDU-ANDREI – pénzügyi tanácsadó – Gazdasági Osztály részéről
MihăiţăAFRENIE – a pályázati beszerzésekért felelős tag az Állatkertek Adminisztrációja részéről
Kinga – Enikö TOTH – a pályázat oktatási-nevelési tevékenységeiért felelős tag

A pályázat egyik legfontosabb célkitűzése a Temesvári Állatkertben zajló környezeti oktatói-nevelési tevékenységek, műhelyek, állatismertetők megvalósítása és lebonyolítása volt az iskolákkal való közreműködés által és az Állatkert látogatóbarát fejlesztése volt. Nemcsak a diákok, hanem a felnőtt korosztály környezet- és természetvédelmi ismereteinek bővítése, a környezettudatos magatartás kialakítása és elmélyítése volt a cél. Az állatkert-pedagógia egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy az élő állatok bemutatására alapozva az eltérő korosztályú, végzettségű és érdeklődésű látogatókat - gyerekeket és felnőtteket egyaránt lehet bevonni a környezeti nevelésbe és ezáltal a szemléletváltásba. Erre alapozva, a pályázat égisze alatt kezdtük meg a környezeti nevelési tevékenységeinket a Temesvári Állatkertben.


Környezeti nevelés az iskolákban és az Állatkertben diákok számára
 
A pályázat legátfogóbb tevékenysége temesvári Általános Iskolákkal közösen valósult meg. Összesen 12 
temesvári oktatási intézmény vállalkozott arra, hogy részt vesz tevékenységeinken, amelynek jutalma egy 
szegedi Vadasparki kirándulás volt 90 diákés 10 pedagógus részére. A célcsoportot általános iskolások (V-VIII. 
osztályos diákok) képezték, mindegyik iskolából körülbelül 60 gyermek látogatott el a Temesvári Állatkertbe, ahol 
egy interaktív bemutató során ismerkedhettek az itt élő állatfajokkal.

A CARPATZOO pályázatban résztvevő temesvári iskolák diákjai áprilisban ellátogattak a Vadászerdő területén található Állatkertbe, ahol a projekt biológusa bemutatta az itt élő állatfajokat. A diákok érdekes információkat tudhattak meg az állatok elterjedéséről, élőhelyéről, táplálkozásáról, életmódjáról, szaporodásáról és védettségi állapotáról.
Az állatkerti tanulmányi kirándulás során a diákok beszámolót hallhattak a különböző állatfajok alkalmazkodási stratégiáiról élőhelyük sajátosságaihoz és megfigyelhették az állatfajok felépítését.
 
Ezt követően a CARPATZOO pályázatban résztvevő 12 temesvári iskolában környezeti nevelési órákra került sor, amelynek témája a Kárpát-medence természeti értékeinek, védett állatfajainak bemutatása volt. Az előadás részletesen ismertette a gyerekek számára érthető módon a biodiverzitás, természet- és környezetvédelem fogalmát, környezettudatos gondolkodásra és életmódra serkenve a diákokat. A vetítést minden esetben elénk vita és megbeszélés követte, amelynek során megbeszéltük a biodiverzitást veszélyeztető tényezőket, a természetvédelem lehetséges stratégiáit és azt is, hogy mit tehetünk a mindennapokban azért, hogy természet- és környezetvédők legyünk.Az elkészített mappák bizonyították, hogy a diákok számos ismerettel rendelkeznek az állatvilágról, ismereteiket pedig igényesen rendszerezve, művészi kivitelezésű munkákkal tudják kifejezni.

Végül, de nem utolsósorban került sor a Temesvári Polgármesteri Hivatal nagytermében egy környezet- 
és természetvédelmi vetélkedőre, amelyen az iskolák 3 tagú küldöttsége összemérhette a Kárpát-medence 
élővilágáról és a Temesvári Állatkert fajairól szerzett ismereteit. 

         A diákok... 
 


 .... és a pedagogusok

;

Csoportok vezetése és játékos foglalkozások gyerekek számára az Állatkertben
 

A tevékenység célcsoportját az Állatkertbe látogató gyermekek és felnőttek képezték, a program a nyár folyamán júniustól szeptemberig zajlott. Az összegyűlt látogatók és a programot igénylők számának megfelelően 5-20 fős csoportok alakultak, amelyek a pályázat biológusával tekintették meg a gyűjteményt. A látogatók részletes információkat kaptak az állatok az állatok elterjedéséről, élőhelyéről, táplálkozásáról, életmódjáról, szaporodásáról és védettségi állapotáról, különös hangsúlyt fektetve a Kárpát-medencei állatfajokra. Az óvodások és kisiskolások számára a nyár folyamán a projekt biológusa érdekesen, gyerek centrikusan mutatta be a gyűjteményt, külön attrakciót képviselt a simogató állatkert, a KINDERZOO fajaival való ismerkedés. Az élményszerű oktatás által a KINDERZOO hozzájárul, hogy kialakítsa a gyermekek környezettudatos magatartását.
Tudományos játszóház az Állatkertben

 
A tudományos játszóházak szerepe a természettudományos ismeretek elsajátítása játékok, kísérletek, tudományos megfigyelések által. Ebből az elgondolásból született az állatkerti tudományos játszóház, amely szinte minden korosztályt megszólított: ovisokat és nagyobbakat egyaránt. A tevékenységek hétvégenként augusztus folyamán zajlottak az Állatkertben és különböző tematikákat öleltek fel.
Kreatív öko-műhelyek az Állatkertben

 
A gyerekek művészi hajlamát, kreativitását célzó tevékenységek is helyet kaptak a projekt tevékenységei között a nyár folyamán. Nagy sikernek örvendett a Zoo-Artelier címmel meghirdetett kreatív öko műhely, amely az Állatkertben zajlott. Gyerekek, de játékos kedvű felnőttek is kipróbálták állatfigurák készítését újrahasznosítható anyagokból. Vízfestés, rajzolás, állatismertető és az Állatkert körbejárása is szerepelt a programban.Március folyamán 12 Temesvári iskolával vettük fel a kapcsolatot, amelyek bekapcsolódtak a pályázatba. Az iskolák számára vetélkedőt hirdettünk meg, amely a Polgármesteri Hivatalban került megrendezésre.  A vetélkedő minden nyertes iskolájából 9 diák és 1 pedagógus szegedi jutalomkirándulásban részesült (összesen 90 diák és 10 pedagógus), amelyre május folyamán került sor két alkalommal. A temesvári csapat két alkalommal, május 20.-án és május 27.-én vett részt a szegedi ismeretterjesztő kiránduláson. Az ismeretterjesztő kirándulások során 90 diák és 10 pedagógus tekintette meg a Szegedi Vadasparkot, ahol Veprik Róbert igazgató fogadott bennünket, majd munkatársai, Bereznai András és Endrédi Lajos kalauzoltak bennünket a Vadasparban, bemutatva az állatkifutókat, állatházakat és lakóikat. A Vadasparki ismeretszerző séta után a csapat  Szeged Várossal ismerkedett. Sétánk során Szeged történelmével ismerkedtünk, megtekintettük a legfontosabb műemlékeket, nevezetességeket, tereket és szobrokat. Szegeden Elekes Zoltán vezetett végig bennünket.


2.4. Tájékoztató táblák

A pályázat során elkészültek a Temesvári Állatkertben kihelyezett  tájékoztató táblák, amelyek a pályázat oktatás-nevelési tevékenységeinek fontosabb megvalósításait, eredményeit hivatottak népszerűsíteni a látogatók körében. A tájékoztató táblákon a látogatók információkat kaphatnak a pályázatról és egzben megnézhetik a Temesvári Iskolák diákjainak pályamunkáit. A diákok által elkészített  pályamunkák kreatívan: festményeken, grafikákon, egyéni fogalmazásokon és állatleírásokon keresztül mutatják be  a Kárpát-medence élővilágát és az Állatkert fajait. A pályázat munkatársai a legjobb beérkezett pályaművek közül válogatták ki azokat, amelyek kiállításra kerültek a tájékoztató táblákon. A kiállítás anyaga folyamatos frissítés alatt áll és az iskolákkal közösen valósul meg.Tavasszal, a Környezetvédelem Ósztály ellátásával,  75 db információs táblák atkészültek három nyelven: román, magyar és angol nyelven, hogy tájékoztassa látogatókat az Állatkert fajok gyűjteményéröl.. Az általuk készült informaciós táblakat elhelzeytük a kifutók  közelébel vagy a kifutók keritésre,  hogy tájékoztassuk a látogatók, és elősegítsük az Állatkert  turisztikai fejlödését, mint információ  tájékoztatást, amíg a projekt honlapja, kiadványai és információs táblák teljesültek. A vizii madarak és állatok infációs táblak a  tájékoztató táblakban el lettek helyezve. .A pályázat honlapja www.capratzoo.ro

A pályázat megvalósításai között szerepelt a projekt honlapjának elkészítése, amely a Temesvári Állatkert és a pályázat bemutatását tűzte kicélul. A munkát a temesvári ESPERTISSA cég végezte el. A pályázat honlapja: www.carpatzoo.ro három nyelven, románul, magyarul és angolul tartalmaz információkat az érdeklődők számára.
Fő- és almenüpontok:
A CARPATZOO pályázat kiadvánzol készitése:

Az ismertető kiadványok elkészítésével a Nagyváradi székhelyű S.C. „TREIRA” S.R.L. céget bízták meg, miután megtörtént a közbeszerzés. A pályázat támogatásából összesen 2500 ismertető füzet és 3000 szórólap jellegű kiadvány készült el. Az ismertető kiadványok  tartalmazzák a Temesvári Állatkert bemutatását,  az állatfajok leírásait, az Állatkertben zajló környezeti nevelési tevékenységeket, hasznos információkat, nyitvatartást, elérhetőséget és a Szegedi Vadaspark bemutatását, elérhetőségét, valamint a fontosabb turisztikai attrakciókat a két testvérvárosban. 
Az ismertető füzet biztosítja  a projekt népszerűsítését, tájékoztatja a lakosságot a projetben lezajlott tevékenységekről és ismerteti a projekt megvalósításait.
Az ismertető kiadányok szövege 3 nyelvű: román, magyar és angol, a forditást  a Temesvári projektcsapat biztosította. Az ismertető anyagok elektronikus formátumban is hozzáférhetővé váltak a projekt honlapján keresztül.
Az ismertető kiadványok tartalmazzák a Temesvári és Szegedi állatkertek fajainak szuggesztív fényképeit, a két testvérváros főbb turisztikai látványosságairól és a környezeti nevelési tevékenységekről készült fényképeket.
Az ismertető kiadványok a pályázat eredményeit mutatják be és a pályázatban résztvevő intézmények népszerűsítését segítik elő. A kiadványok megjelentetésével megvalósult a Temesvári Állatkert látogatóbarát fejlesztése, valamint a két testvérváros – Temesvár és Szeged együttműködésének kamatoztatása és a határmenti térség turisztikai lehetőségeinek népszerűsítése a lakosság körében.


A CARPATZOO Kiadványáit itt
A CARPATZOO pályázat ismertetője – a pályázat kódja, partnerei, költségvetése és célkitűzései


A Temesvári Állatkert:

·        Bemutatkozás – az állatkert elhelyezkedése, hitvallása, a gyűjtemény állatfajainak felsorolását tartalmazza, közbeékelt képekkel.
·        Múltunk – az állatkert történelme a nyitástól napjainkig, a felújítás főbb mozzanataival.
·        Állataink – a főoldalon megjelenik a fajok listája, az egyes állatokra kattintva bővebb információkat tudhatunk meg a fajokról: Állatkertben található fajok leírását, az állatok elterjedéséről, élőhelyéről, táplálkozásáról, életmódjáról, szaporodásáról és védettségi állapotáról tájékoztat.
·        A Vadászerdő élővilága – az Állatkertet körülvevő erdő növény- és állatvilágának leírása
·        Látogatási szabályok – főbb viselkedési szabályok az állatkertben
·        Nyitva tartás – az Állatkert nyári és téli nyitvatartását tartalmazza
·        Elérhetőség – az Állatkertbe való eljutási információról tájékoztat, megjeleníti a térképet, amely alapján a látogatók tájékozódhatnak, tartalmazza az Állatkert címét, telefonszámát, e-mail-címét
·        Jegyárak
·        Turisztikai látnivalók: Temesváron és Szegeden – a legfontosabb turisztikai látványosságokról fotókat és rövid leírást tartalmaz

Interaktív térkép - az állatkert térképe, amelyen megjelenített állatokra kattintva megjelenik a rövid leírásuk. A bővebben – ikonra kattintva megjelenik az állatok részletes leírása: az állatok elterjedése, élőhelye, táplálkozása, életmódja, szaporodása és védettségi állapota és fotók az állatkertben készült állatokról.

Hírek és sajtóközlemények – a projekt során véghezvitt tevékenységek, műhelymunkák, állatkertben zajló oktatási-nevelői munkák ismertetése, meghirdetése a látogatók számára. A hírek –és sajtóközlemények felkerülnek a temesvári Polgármesteri Hivatal honlapjára is, innen pedig a legtöbb helyi újság és televizió átveszi őket.

Kiadványok – ismerteti a pályázat során megjelent kiadványokat.

Hasznos linkek – linkek a Szegedi Vadaspark és más állatkertes honlapokra, a Temesvári Polgármesteri hivatal honlapjára

Állatok megtekintése – live webkamerák - A honlap elkészítésének célja az új állatkerti információs portál létrehozásán túl a webkamera rendszer integrálása volt.


2.6. Informatív munkaállomások beszerzése
A pályázat során sor került sor két érintőgombos információs képernyő kihelyezésére az Állatkertbe, amelyeken keresztül a látogatók bármikor naprakész információkkal értesülhetnek az Állatkertben történő tevékenységekről vagy interaktív módon ismerkedhetnek az állatkerti fajokkal egy állatkerti séta során vagy akár otthon is.

A két informatív munkaállomás közül az egyik az Állatkert bejáratánál található, a másik pedig a barnamedve állatházában. Mindkét információs képernyő látványosan hívja fel a figyelmet magára: egy gipszből készült medve tartja a mancsában a munkaállomás billentyűzetét, a medve felett pedig egy másik képernyő található, amelyen az állatokról készült felvételek jelennek meg. Az informatív munkaállomás részletesen ismerteti az Állatkertben található fajok leírását, az állatok elterjedéséről, élőhelyéről, táplálkozásáról, életmódjáról, szaporodásáról és védettségi állapotáról tájékoztat. Az Állatkert interaktív térképe szemléletesen ábrázolja az egyes állatok élőhelyét, kattintással nyílnak az érdekességek és a bővebb információk az állatokról a térképen. A honlapon olvashatók a folyamatosan frissített hírek, sajtóközlemények. Megtalálható az Állatkert elérhetősége, valamint a szegedi Vadasparkra vonatkozó információk és Szeged város fő turisztikai attrakcióinak ismertetése. Az informatív munkaállomásokról megtekinthetők a a webkamera rendszer által élőben továbbított felvételek is.

     2.7. Webkamera-rendszer kiépítése

A pályázat során építették ki az Állatkert  webkamera rendszerét, amely 20 videokamerából áll, ebből 13 db. nem mozgatható, fix kamera és 7 db. forgó, mobilis kamera. A webkamerákat a létező villanyoszlopokra szerelték fel, olyan magasságban amely biztosítja a megfelelő látómezőt és a felszerelés biztonságát. A videokamerák úgy vannak elhelyezve az állatkerten belül, hogy képfelvételükkel az Állatkert teljes területét lefedik. Az állatkertben felszerelt videokamerák kültériek, színes képeket készítenek, éjjel-nappal, télen és nyáron működőképesek. A felvételek elektronikus formátumban kerülnek feldolgozásra és a rendszer 5-7 napig tárolja őket. Az élő felvételek és a rendszer által rögzített, tárolt információk felhasználásra kerültek az oktatói-nevelési tevékenységek során, valamint a jövőben tudományos kutatások alapjául is szolgálnak majd. A kifutók ellenőrzése a webkamerák által lehetővé tette az Állatkert hatékonyabb biztonsági szolgáltatásának megvalósítását is. A webkamerás rendszer hozzájárult az állatállomány népszerűsítéséhez és a projekt honlapján keresztül és hozzájárult a két intézmény, a Temesvári Állatkert és Szegedi Vadaspark  közti hatékony együttműködés megvalósításához.                                                          

2.8. Építési beruházás

Az építési beruházás során két tó készült el madarak és más víziállatok számára. A keleti oldalon levő tó vízfelülete körülbelül 3.000 m2, rajta két szigettel és egy kisebb félszigettel.. A kis szigetek új állatfajok: majmok (makimajmok), vízimadarak (flamingók, vadkacsák és pelikánok) számára biztosítanak új élőhelyeket. Ehhez a vízfelülethez a zebrák is hozzáférhetnek.
A nyugati tó vízfelületét elsősorban szélesítéssel növelték, a meder mélysége egyenlő kellett legyen az elvezető csatorna mélységével a víz megfelelő elvezetése és tisztántartása érdekében. Mindkét tó vízfelülete együttesen  kb. 4.000 m2.

A beruházás szükségességét indokolttá tette egyrészt az állatálomány fejlesztése és bemutatása olyan kifutókban, amelyek az állatok jólétét biztosítják és az eredeti élőhelyekhez hasonlóak, másrészt pedig az eredeti élőhely fejlesztése által az állatkert vonzóbbá tétele a látogatók számára. A beruházás által az Állatkert látogatható területe megnőtt, valamint azoknak a látogatóknak a létszáma is gyarapodott, akik az állatkertet a szabadidős tevékenységek során vették igénybe.

A tavak rendezése során került sor a tópartok zöldövezetté való átalakítására is. Az új állatkifutók a vízimadarak és más víziállatok számára jobb életkörülményeket biztosítanak az állatok számára, növelik az állatkert területét és a javítási és parkosítási munkálatok után az új vízi élőhelyek az állatkert új vonzópontjaivá váltak. A tavak tisztítási mechanizmusai is korszerűbbé váltak a beruházás által.

Az építkezések során nemcsak a tavak készültek el, hanem a tavakat körülvevő terület rendezése is megvalósult, amely során sor került a talaj egyengetésére, különböző méretű terméskövek elhelyezésére, valamint kertészeti munkálatokra. A kertészeti munkálatok során beültetésre került a tavakat környező zöldövezet különböző cserjékkel, dísznövényekkel, a tó szélein vizet kedvelő növényekkel, a tó felületén pedig úszó vízinövényekkel (tavirózsák, hínárok).  

Az ismertető kiadványok elkészítésével a Nagyváradi székhelyű S.C. „TREIRA” S.R.L. céget bízták meg, miután megtörtént a közbeszerzés. A pályázat támogatásából összesen 2500 ismertető füzet és 3000 szórólap jellegű kiadvány készült el. Az ismertető kiadványok  tartalmazzák a Temesvári Állatkert bemutatását,  az állatfajok leírásait, az Állatkertben zajló környezeti nevelési tevékenységeket, hasznos információkat, nyitvatartást, elérhetőséget és a Szegedi Vadaspark bemutatását, elérhetőségét, valamint a fontosabb turisztikai attrakciókat a két testvérvárosban. 

Az ismertető füzet biztosítja  a projekt népszerűsítését, tájékoztatja a lakosságot a projetben lezajlott tevékenységekről és ismerteti a projekt megvalósításait.

Az ismertető kiadányok szövege 3 nyelvű: román, magyar és angol, a forditást  a Temesvári projektcsapat biztosította. Az ismertető anyagok elektronikus formátumban is hozzáférhetővé váltak a projekt honlapján keresztül.

Az ismertető kiadványok tartalmazzák a Temesvári és Szegedi állatkertek fajainak szuggesztív fényképeit, a két testvérváros főbb turisztikai látványosságairól és a környezeti nevelési tevékenységekről készült fényképeket.

Az ismertető kiadványok a pályázat eredményeit mutatják be és a pályázatban résztvevő intézmények népszerűsítését segítik elő. A kiadványok megjelentetésével megvalósult a Temesvári Állatkert látogatóbarát fejlesztése, valamint a két testvérváros – Temesvár és Szeged együttműködésének kamatoztatása és a határmenti térség turisztikai lehetőségeinek népszerűsítése a lakosság körében.