Prezentarea Proiectului CARPATZOO

Proiectul de cooperare  între Grădinile Zoologice din Timişoara şi Szeged „Trăim în bazinul Carpaţi – dezvoltarea atractivităţii pentru vizitatorii Parcului Zoologic Szeged şi Grădinii Zoologice din Timişoara", este co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi se derulează  în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră  Ungaria — România 2007-2013
 
Cod proiect HURO/0801/018
 
Liderul de proiect: Autoguvernarea Oraşului Szeged, Judeţul Csongrád, Ungaria

Beneficiarul proiectului în calitate de Partener de proiect: Municipiul Timişoara
Perioada de derulare a proiectului: de la  01.10.2009 până la 30.09.2010.
 
Proiectul va sprijini cooperarea mai strânsă a celor 2 oraşe  înfrăţite participante – Timişoara (RO) şi Szeged (HU), ştergerea din mentalul colectiv a graniţelor dintre cele două ţări  şi  apropierea cetăţenilor din regiunea transfrontalieră, prin creşterea atractivităţii celor două oraşe şi diversificarea ofertei turistice, din perspectiva celor două grădini zoologice, care vor deveni puncte turistice atractive. Se vor amenaja noi spaţii de expunere a  unor animale în cadrul parcului/grădinii zoologice. Se vor derula, pe lângă activităţi recreative pentru toate categoriile de vârstă şi acţiuni de protecţie a mediului, cu accent pus pe programele educative de cunoaştere a animalelor expuse, a habitatelor acestora, de promovare a responsabilităţii civice faţă de mediu. Se vor  promova ofertele turistice ale celor două oraşe participante şi ale regiunii transfrontaliere.
 
Valoarea totală a  proiectului: 275.938 Euro.
Pentru  Municipiul Timişoara, în calitate de partener, valoarea este de 92.168 Euro, din care finanţare nerambursabilă (FEDR+co-finanţarea de stat) – 90.324,64 Euro (85+13%) şi contribuţia proprie 1.843,36 Euro (2%);
 
Proiectul presupune  derularea următoarelor activităţi  şi va aduce următoarele beneficii:
1. Posibilitatea reamenajării a două lucii de apă şi transformarea lor în habitate pentru păsări şi animale  de apă, constând  în:
-           Balta  vest: reamenajarea luciului de apă şi realizarea unei cote de adâncime egală cu canalul de scurgere pentru buna evacuare a apei şi igienizare a bălţii. Suprafaţa aproximativă de amenajat în jur de 450 mp.
-           Balta est:  reamenajarea luciului de apă, crearea a două mici insule de aproximativ 100 de mp fiecare şi a unei peninsule, care vor adăposti specii noi de animale: maimuţe (lemurieni), păsări de apă (flamingo), păsări de apă (raţe sălbatice şi pelicani). La acest luciu de apă vor avea acces şi zebrele.
Suprafaţa aproximativă de reamenajat este în jur de 3.500 - 4.000 mp.

2. Achiziţie de echipamente – puncte de informare cu ecran tactil în cadrul Grădinii Zoologice, care  va facilita  accesul vizitatorilor la  echipamente moderne, accesibile, operare intuitivă prin touchscreen-uri performante, la promovarea  punctelor de interes – habitate, animale, floră, curiozităţi, afişarea elegantă a traseelor (planuri-ghid),  la accesul la informaţiile privind atracţiile turistice şi oferta cultural-artistică a oraşului, dar şi la accesarea informaţiilor similare din Oraşul înfrăţit Szeged – Ungaria, şi anume: informaţii  atractive despre Parcul Zoologic din Szeged, despre punctele de interes turistic  şi cultural ale  oraşului Szeged şi ale zonei.
De asemenea, echipamentele vor putea asigura promovarea şi mediatizarea activităţilor de educaţie ecologică, zoologie, ecoturism,  de educaţie a copiilor şi tinerilor prin ateliere de lucru în aer liber, în spiritul insuflării unei atitudini responsabile faţă de mediu, animale şi plante şi de conştientizare asupra zestrei peisagistice, naturale şi turistice a zonei.
Prin intermediul informaţiilor care pot fi accesate şi mediatizate prin intermediul acestor puncte de informare, se vor promova investiţiile şi punctele de interes din cadrul Grădinii Zoologice din municipiul Timişoara precum şi alte investiţii şi puncte de interes, în special cele din domeniul turistic, cultural-artistic; 

3. Realizarea unui sistem de camere web: Sistemul va asigura capturarea de imagini din întreg perimetrul Grădinii Zoologice (alei, ţarcuri, habitate), printr-un sistem de 20 de camere video a căror imagini vor fi procesate şi stocate în format electronic pe o perioadă de 5-7 zile. Camerele video vor fi color, de exterior, utilizabile atât ziua cât şi noaptea, cu zoom optic şi digital, auto iris, auto focus, lentile şi rezoluţie corespunzătoare, care să fie funcţionale la temperaturi joase în timpul iernii şi ridicate pe timpul verii.
Imaginile surprinse vor fi stocate pe suport electronic, urmând a fi utilizate în scopuri  educaţionale, de promovare, publicitate, informare, dar şi în scopuri ştiinţifice legate de protecţia animalelor aflate în colecţia Grădinii Zoologice, precum şi observarea anumitor comportamente şi obiceiuri uzuale şi reproductive, fără a interveni în mod direct în habitatele animalelor şi păsărilor. Scopul de supraveghere al habitatelor îşi găseşte o utilizare şi în eficientizarea planul de securitate al grădinii şi al eficientizării timpilor de intervenţie în caz de risc sau criză.
Sistemul de camere web va  contribui la promovarea colecţiei de animale existente şi pe pagina web a proiectului care urmează a fi dezvoltat, la schimburile de idei şi colaborări între Grădina Zoologică Timişoara şi Parcul  Zoologic Szeged.

4. Realizarea unei pagini web a proiectului, careva fi dezvoltată în scopul asigurării posibilităţii colaborării  în viitor a partenerilor din proiect – Municipiul Timişoara prin Grădina Zoologică şi Parcul Zoologic din Szeged, pentru promovarea informaţiilor şi activităţilor acestor instituţii.
 -  Prin pagina web se vor vizualiza imaginile din perimetrul habitatelor, surprinse  de către  sistemul de  camere web prin intermediul  echipamentelor  şi instrumentelor  informatice – sistemului de camere web.  De asemenea, pagina web va fi utilizată pentru  informarea  publicului larg privind colecţia de animale, în promovarea activităţilor de educaţie ecologică, rezultatelor acestor activităţi, noutăţilor din activitatea grădinii zoologice. Se vor promova diverse activităţi din Parcul Zoologic Szeged.

5. Realizarea unor materiale publicitare – tip broşură şi pliant, care să cuprindă o prezentare generală a Parcului Zoologic, prezentarea activităţilor de educaţie ecologică, de dezvoltare a turismului, prezentarea  speciilor din colecţia de animale, activitatea în cadrul grădinii, preocupări, informaţii utile,  orarul de funcţionare, accesibilitate, informaţii privind Grădina Zoologică din Szeged, date privind speciile de animale din colecţie, accesibilitate.

6. Organizarea unei excursii de informare la Grădina Zoologică Szeged  pentru un număr de 90 de elevi şi 10 profesori însoţitori, pentru vizitarea oraşului Szeged şi a Grădinii Zoologice.
            În vederea desemnării  copiilor şi cadrelor didactice care vor participa la  excursia de informare pe tema grădinilor zoologice la Szeged, se va organiza o competiţie şcolară în care să fi cooptate  unităţile de învăţământ din municipiul Timişoara, în special elevii din clasele din ciclul gimnazial – clasele V-VIII, cu aptitudini în domeniul ştiinţelor naturii, biologiei – zoologie şi botanică, ecologiei, protecţiei mediului şi conservării biodiversităţii.
            Concursul, atât  portofoliul de prezentare cât şi concursul de cunoştinţe scrise, va avea ca tematică „GRĂDINA ZOOLOGICĂ DIN TIMIŞOARA,  FLORA ŞI FAUNA SPECIFICĂ BAZINULUI CARPAŢI ŞI PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII”.
            În vederea organizării acestei competiţii interşcolare se va încheia un Protocol de colaborare cu Inspectoratul Şcolar al judeţului Timiş, ca bază de colaborare cu unităţile şcolare care, vor notifica intenţia de participare la această acţiune.
            Cheltuielile  pentru organizarea acestui eveniment sunt acoperite integral de bugetul proiectului.
 
7. În cadrul proiectului a fost angajat unui inspector de specialitate pe durată determinată cu specializarea biologie, care va asigura desfăşurarea de activităţi de educaţie a copiilor şi tinerilor prin ateliere de lucru, activităţi ecologice şi educative în aer liber în spiritul insuflării unei atitudini responsabile faţă de mediu, animale şi  plante şi de conştientizare asupra zestrei peisagistice, naturale şi turistice a zonei, activitate pedagogică în cadrul Grădinii Zoologice,  prin susţinerea de ore de biologie, zoologie, ecoturism, de promovare a Grădinii Zoologice Timişoara prin realizarea de diverse materiale publicitare, derularea de prezentări cu ghid a Grădinii Zoologice, de promovare turistică a Grădinii Zoologice Timişoara şi a municipiului Timişoara.

Proiectul „Trăim în bazinul Carpaţi – dezvoltarea atractivităţii pentru vizitatorii Parcului Zoologic Szeged şi Grădinii Zoologice din Timişoara” la Liderul de Proiect Autoguverbarea Oraşului SZEGED


Autoguvernarea Oraşului Szeged în colaborare cu oraşul înfrăţit - Municipiul Timişoara, au depus în colaborare un proiect comun, în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013, axa prioritară 2 Întărirea coeziunii sociale şi economice a zonei de graniţă, domeniul major de intervenţie 2.1. Sprijinirea cooperării transfrontaliere în domeniul afacerilor, subdomeniul 2.1.3. Dezvoltarea turismului – investiţii la scară mică în atracţii turistice şi în infrastructura de turism”.

Parcul Zoologic din Szeged se întinde pe o suprafaţă de 45 hectare, declarată ca arie protejată. Suprafaţa mare de teren pe care este amplasat, situează Parcul Zoologic din Szeged, pe primul loc pe plan naţional. Parcul Zoologic Szeged şi-a deschis porţile pentru vizitatorii ei în 1989, chiar de Ziua Copiilor. Şi Grădina Zoologică din Timişoara, în forma actuală de prezentare, reamenajată şi dispusă pe o suprafaţă de teren mult extinsă, a fost deschisă pentru vizitatori în data de 1 Iunie 2007.

Proiectul a fost admis pentru finanţare, codul proiectului fiind: HURO/0801/018.

Sloganul declarat al proiectului „Trăim în Bazinul Carpaţi” îşi relevă esenţa şi scopul, acela de a şterge ideea de graniţă din mentalul colectiv. Cele două instituţii angrenate în proiect îşi propun să includă în oferta de prezentare şi să aducă în centrul atenţiei vizitatorilor, pe termen lung, şi animalele aparţinând Bazinului Carpaţi.

Activităţile care se vor desfăşura de partea maghiară:
1. Realizarea habitatului pentru lupi
2. Realizarea habitatului pentru vidre
3. Realizarea habitatului pentru şacalul auriu
4. Realizarea unor habitate - volieră pentru păsări (cocoş de munte, potârniche şi vultur)
5. Organizarea unei conferinţe de specialitate
6. Realizarea de publicaţii de informare şi prezentare
7. Organizarea unei excursii de specialitate la Timişoara, pentru un număr de 100 de copii.
8. Asigurarea cheltuielilor pentru managementul de proiect
9. Realizarea unui punct de informare
10. Realizarea unui sistem de camere web
11. Dezvoltarea paginii web
12. Realizarea proiectului pentru viitorul habitat al animalelor aparţinând Bazinului Carpaţi – construcţii supuse autorizării

Date importante privind proiectul:
Proiectul a demarat în octombrie 2009 şi se derulează până la sfârşitul lunii septembrie 2010.

Bugetul total al proiectului este de 275.938 Euro, pentru activităţile părţii maghiare fiind alocată suma de 183.770 Euro, finanţarea nerambursabilă fiind de 174 581,5 Euro.